Objectives
Providing comprehensive and integrated studies of topics in ambient computing, multimedia, interaction.

Why
Smart devices have moved into our lives. Ambient computing will change our perception of our living environment. Robots and robotics will offer new user adapted services, as houses become smart. After this Master, you will be able to understand the main ideas and key issues in ambient computing, multimedia information processing, context-aware speech and image/video processing, sensors and sensor network, human-machine interaction (person-system interaction); to propose solutions to handle these issues; to imagine and design new applications in this field; and to participate in innovation in Vietnam and Asia.

You will be trained to develop professional skills needed for success in teamwork, written and oral communication and to develop independent study skills to obtain knowledge of state-of-the-art information.
In an international environment, you can build a global contact network of tutors, researchers and industrials, as well as fellow students.

Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sỹ đợt 1 năm 2020

 

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/02/2014,

Căn cứ Quyết định số 4202/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Đề án Thí điểm đổi mới tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội giai đoạn 2016-2021,

 

 

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ với các nội dung sau đây:

1. Hình thức và thời gian đào tạo

- Hình thức: đào tạo tập trung theo học chế tín chỉ.

- Thời gian đào tạo: 1,5 năm (3 học kỳ).

2. Chương trình đào tạo

2.1 Chương trình đào tạo Thạc sỹ Khoa học/Kỹ thuật, Công nghệ được thiết kế theo hai định hướng:

- Định hướng ứng dụng: phù hợp với người học đang hoặc có nguyện vọng làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị kinh tế.

Định hướng nghiên cứu: phù hợp với người học đang hoặc có nguyện vọng làm việc ở các vị trí nghiên cứu, giảng dạy, tư vấn và hoạch định chính sách hoặc nghiên cứu phát triển.

2.2 Chương trình đào tạo Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Quản lý kinh tế, Quản lý Kỹ thuật - Công nghệ, định hướng ứng dụng.

Danh mục chi tiết các chương trình đào tạo, danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần xem Phụ lục 1.

3. Điều kiện đối với ứng viên và phương thức tuyển sinh

3.1 Điều kiện đối với ứng viên

Ứng viên dự tuyển vào các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội là công dân nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đáp ứng được điều kiện sau: 

1. Về văn bằng

a) Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ.

b) Đã tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ và học bổ sung kiến thức theo quy định;

c) Người tốt nghiệp đại học một số ngành Khoa học, Kỹ thuật, Công nghệ có thể đăng ký dự thi vào ngành Quản trị kinh doanh, Quản lý kinh tế, Quản lý Kỹ thuật - Công nghệ (sau khi đã học bổ sung kiến thức nếu chương trình yêu cầu);

d) Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành;

2. Về kinh nghiệm công tác chuyên môn: Tùy theo yêu cầu của từng ngành, chuyên ngành đào tạo.

3. Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận.

4. Có đủ sức khoẻ để học tập.

5. Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định.

3.2 Phương thức tuyển sinh

a) Xét tuyển:

            - Áp dụng đối với ứng viên đăng ký học các chương trình đào tạo Thạc sỹ Khoa học / Kỹ thuật/Công nghệ theo định hướng nghiên cứu (yêu cầu đối với ứng viên xem chi tiết phụ lục 2).

b) Thi tuyển:

            - Áp dụng đối với ứng viên đăng ký học các chương trình đào tạo Thạc sỹ theo định hướng ứng dụng hoặc theo định hướng nghiên cứu nhưng không đảm bảo điều kiện và yêu cầu xét tuyển ở mục a.

      - Các môn thi: 3 môn, gồm Toán cao cấp, Cơ sở ngành (môn thi phụ thuộc vào ngành đăng ký) và Tiếng Anh. Ứng viên có thể được miễn thi tiếng Anh, xem chi tiết Khoản 3, Điều 5 Thông tư ban hành quy chế đào tạo trình độ Thạc sỹ (số 15/2014/TT-BGDĐT) do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 15/5/2014.  

4. Chuẩn bị hồ sơ và quy trình đăng ký

4.1 Chuẩn bị hồ sơ

a) Hồ sơ xét tuyển:

- Đơn đăng ký xét tuyển (theo mẫu);

- Bản sao bằng/Giấy chứng nhận tốt nghiệp, bảng điểm tốt nghiệp đại học; Ứng viên có bằng tốt nghiệp đại học do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải nộp văn Bản xác nhận văn bằng đại học của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo

- 01 ảnh hộ chiếu cỡ 3 x 4 cm,

- Đề cương nghiên cứu (theo mẫu);

- Bản sao các bài báo, công trình khoa học đã công bố (nếu có);

- Bằng/Chứng chỉ Ngoại ngữ;

b) Hồ sơ thi tuyển:

- Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu);

- Bản sao bằng/Giấy chứng nhận tốt nghiệp, bảng điểm tốt nghiệp đại họccác chứng chỉ đã chuyển đổi kiến thức (nếu có).

+ Đối với ứng viên học liên thông: nộp thêm bản sao Bằng và Bảng điểm các bậc học trước đại học.

+ Đối với ứng viên đăng ký dự thi theo văn bằng 2: nộp thêm bản sao Bằng và Bảng điểm văn bằng 1.

+ Ứng viên có bằng tốt nghiệp đại học do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải nộp Bản xác nhận văn bằng đại học của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- 01 ảnh hộ chiếu cỡ 3 x 4 cm;

  4.2. Đăng ký hồ sơ và nộp lệ phí tuyển sinh

 ĐĂNG KÝ ONLINE TẠI ĐÂY 

  • Nhập thông tin theo hướng dẫn.

-  Thời gian đăng ký trực tuyến và nộp hồ sơ đối với các ứng viên thi tuyển: từ ngày 15/10/2019 đến ngày 20/03/2020.

- Nộp lệ phí tuyển sinh 650.000 VNĐ (sáu trăm năm mươi nghìn đồng) theo hình thức chuyển khoản hoặc nộp trực tiếp.

(Xem hướng dẫn đăng ký và nộp lệ phí trong phụ lục 3)

5. Dự kiến kế hoạch  thi tuyển, xét tuyển, công bố kết quả

- Lịch thi tuyển sinh (dành cho các ứng viên tham gia thi tuyển): từ 27/03/2020 đến 29/03/2020;

- Lịch phỏng vấn (dành cho ứng viên tham gia xét tuyển): tổ chức nhiều đợt, bắt đầu từ 01/12/2019  đến hết 10/04/2020 tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội;

- Công bố kết quả thi tuyển:      03/04/2020

- Nhận đơn phúc tra:                  06/04/2020 - 08/04/2020

- Công bố kết quả phúc tra:       13/04/2020

- Công bố kết quả xét tuyển:  Sau ngày phỏng vấn 5 ngày

 PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM THÔNG BÁO

6. Liên hệ:

Phòng Tuyển sinh - Nhà D7, phòng 203B

Điện thoại: (+84) 024 - 38683407

Đường dây nóng: (+84) 0938683407

Website: ts.hust.edu.vn hoặc http://hust.edu.vn mục Tuyển sinh.

Xem Hỏi - Đáp: http://id.hust.edu.vn/hoi-dap/

2nd PhD Day of year 2016 of MICA

The 2nd PhD Day of year 2016 of MICA was held on Friday, the December 16th.

Master Thesis Defense Announcement: Nguyen Van Giap

Master thesis defense of the 1st promotion 2014-2016
ACMI student Van-Giap Nguyen 
Subject: Vision-based person localization 
Supervisor: Dr. Vu Hai
Date: 9h0021 October 2016
Venue: Seminar room, 9th floor, B1 building.

ACMI Master Students joint NII's International Internship Program in Tokyo, Japan

After their Master Defense, Thanh and Nam have joint the NII's International Internship Program in Tokyo, Japan

Unsupervised Detection of Non-stationary Segments based on Single-basis Non-negative Matrix Factorization for Effective Annotation

Seminar presented by Hien-Thanh DUONG, PhD student of MICA - Date: 14h00, 8th December 2016 - Location: Seminar room, MICA Institute, Hanoi University of Sciences and Technology

Low Speed Vehicle Localization using WiFi FingerPrinting

Seminar presented by Dinh-Van NGUYEN, PhD student of MICA, INRIA - Date: 14h00, 1st December 2016 - Location: Seminar room, MICA Institute, Hanoi University of Sciences and Technology

A scene text reading techniques and an expectancy application for assisting elderly in outdoor activities

Seminar presented by PhDs Van-Dinh NGUYEN, researcher from I²R, Singapore - Date: 14h00, 17 November 2016 - Location: Seminar room, MICA Institute, Hanoi University of Sciences and Technology

Documentation and research about Tai-Kadai and Austroasiatic languages: results of 6 months' work as part of the DO-RE-MI-FA project

Seminar presented by Frédéric Pain, researcher linguist from MICA Institute - Date: Thursday 26 March 2015, 14h00 - Location: Seminar room, MICA Institute, Hanoi University of Sciences and Technology

Detection and correction of image distortions from FIB-SEM tomograms of biological samples

Seminar presented by Dr Hoang Van Thai, postdoctorant at University of Strasbourg, France - Date: Wednesday 4 March 2015, 15h00 - Location: seminar room, MICA Institute, Hanoi University of Science and Technology

The algorithmics of graphical models

Seminar of Pr Javier LARROSA, from Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Spain - Date: Thursday 8 January 2015, 15h00 - Location: seminar room, Institut MICA, Hanoi University of Science and Technology