Mục tiêu
Đào tạo Thạc sỹ chuyên sâu về Môi trường cảm thụ, Đa phương tiện và Tương tác.

Vì sao lựa chọn ACMI?
Ngày nay, các thiết bị thông minh hiện diện trong mọi khía cạnh của đời sống. Môi trường cảm thụ, robot, ứng dụng công nghệ thông tin đang giúp ngôi nhà và môi trường sống của con người trở nên thông minh hơn. Sau chương trình cao học này, học viên sẽ hiểu các kiến thức cơ bản và cốt lõi của môi trường cảm thụ, xử lý thông tin đa phương tiện, xử lý ảnh/video và âm thanh hướng ngữ cảnh, cảm biến và hệ thống cảm biến, tương tác người-hệ thống. Từ đó có thể đề xuất các giải pháp, tưởng tượngsáng tạo các ứng dụng mới trong lĩnh vực, tham gia vào quá trình đổi mới Việt Nam và thế giới..

Và hơn nữa ...

  • Học viên sẽ được đào tạo các kỹ năng chuyên nghiệp, khả năng tự học, tự nghiên cứu.
  • Tạo mối liên hệ với các giáo sư, nhà nghiên cứu, các bạn sinh viên quốc tế.
  • Hàng năm, ACMI trao nhiều cơ hội thực tập cho học viên tại các phòng thí nghiệm như LIG, LIA, L3I Pháp), NII (Nhật Bản), IPI Đại học Ghent (Bỉ), IFP (Ấn Độ), v.v.
  • Học viên có nhiều cơ hội giành được các học bổng thực hiện bậc học Tiến sỹ tại nước ngoài.

2nd PhD Day of year 2016 of MICA

The 2nd PhD Day of year 2016 of MICA was held on Friday, the December 16th.

Master Thesis Defense Announcement: Nguyen Van Giap

Master thesis defense of the 1st promotion 2014-2016
ACMI student Van-Giap Nguyen 
Subject: Vision-based person localization 
Supervisor: Dr. Vu Hai
Date: 9h0021 October 2016
Venue: Seminar room, 9th floor, B1 building.

ACMI Master Students joint NII's International Internship Program in Tokyo, Japan

After their Master Defense, Thanh and Nam have joint the NII's International Internship Program in Tokyo, Japan

Master Thesis Defense of the 1st promotion 2014-2016

Nguyen Tien Thanh and Hoang Van Nam, two students of the 1st promotion of ACMI were successfully defended their master thesis in 25th Feb 2016.  They both received high note and congratulations from the jury.
Unsupervised Detection of Non-stationary Segments based on Single-basis Non-negative Matrix Factorization for Effective Annotation

Seminar presented by Hien-Thanh DUONG, PhD student of MICA - Date: 14h00, 8th December 2016 - Location: Seminar room, MICA Institute, Hanoi University of Sciences and Technology

Low Speed Vehicle Localization using WiFi FingerPrinting

Seminar presented by Dinh-Van NGUYEN, PhD student of MICA, INRIA - Date: 14h00, 1st December 2016 - Location: Seminar room, MICA Institute, Hanoi University of Sciences and Technology

A scene text reading techniques and an expectancy application for assisting elderly in outdoor activities

Seminar presented by PhDs Van-Dinh NGUYEN, researcher from I²R, Singapore - Date: 14h00, 17 November 2016 - Location: Seminar room, MICA Institute, Hanoi University of Sciences and Technology

Documentation and research about Tai-Kadai and Austroasiatic languages: results of 6 months' work as part of the DO-RE-MI-FA project

Seminar presented by Frédéric Pain, researcher linguist from MICA Institute - Date: Thursday 26 March 2015, 14h00 - Location: Seminar room, MICA Institute, Hanoi University of Sciences and Technology

Detection and correction of image distortions from FIB-SEM tomograms of biological samples

Seminar presented by Dr Hoang Van Thai, postdoctorant at University of Strasbourg, France - Date: Wednesday 4 March 2015, 15h00 - Location: seminar room, MICA Institute, Hanoi University of Science and Technology

The algorithmics of graphical models

Seminar of Pr Javier LARROSA, from Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Spain - Date: Thursday 8 January 2015, 15h00 - Location: seminar room, Institut MICA, Hanoi University of Science and Technology