Tuyển sinh được thực hiện bằng hai hình thức:

+ Xét tuyển đối với các đối tượng đăng ký chuyên ngành bậc thạc sĩ đúng với chuyên ngành bậc đại học. Với chương trình đào tạo thạc sĩ Môi trường cảm thụ, đa phương tiện và tương tác là chuyên ngành Khoa học máy tính. 

+ Thi tuyển áp dụng với các đối tượng còn lại. Ba môn thi là Toán cao cấp, Tiếng Anh và Kỹ thuật lập trình.