Chương trình cao học quốc tế ACMI nhận được hỗ trợ từ các đối tác quốc tế  (các Trường đại học, Viện nghiên cứu, Trung tâm nghiên cứu, ...). Sự hỗ trợ này được thực hiện dưới nhiều hình thức như:

  • Một số môn học của chương trình sẽ được giảng dạy bởi giáo sư đến từ các đối tác quốc tế
  • Các buổi hội thảo của các cán bộ nghiên cứu đến từ các đối tác quốc tế
  • Trao đổi sinh viên thông qua các đợt thực tập
  • ...
 Nước Tên Trường/Viện  Nhóm nghiên cứu 
Cộng hòa Pháp Đại học Bách Khoa Grenoble
Đại học Joseph Fourier

Phòng thí nghiệm về công nghệ thông tin Grenoble (LIG)  
Cộng hòa Pháp INRIA Monbonnot Nhóm E-Motion  
Cộng hòa Pháp INRIA Monbonnot Nhóm PRIMA  
Cộng hòa Pháp Đại học Poitiers Phòng thí nghiệm XLim
Cộng hòa Pháp Đại học Avignon Phòng thí nghiệm về công nghệ thông tin Avignon (LIA)
Cộng hòa Pháp Đại học Reims Champagne-Ardennes Phòng thí nghiệm CRESTIC