Từ ngày 2/12/2014 đến 4/12/2014, GS. Pascal Nocera giảng dạy các chuyên đề về “Nhận dạng tiếng nói” trong môn học “Tương tác qua Ngôn ngữ tự nhiên” cho học viên cao học khóa 2014B.