Ngày 2/12/2014, tại phòng Seminar, nhà B1 Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Viện MICA đã tổ chức buổi gặp mặt, giao lưu giữa các học viên...

 

Ngày 2/12/2014, tại phòng Seminar, nhà B1 Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Viện MICA đã tổ chức buổi gặp mặt, giao lưu giữa các học viên cao học khóa 2014B chương trình “Môi trường cảm thụ, đa phương tiện và tương tác”. Đến dự buổi gặp mặt có GS. Eric Castelli, Viện trưởng Viện MICA, hai giáo sư mời đến từ Cộng hòa Pháp: GS. Augustin Lux (Grenoble INP) và GS. Pascal Nocera (), các cán bộ nghiên cứu của Viện MICA và các học viên cao học khóa 2014B.

 

GS. Eric Castelli phát biểu chào mừng

Học viên Hoàng Văn Nam thay mặt các học viên lớp cao học khóa 2014B phát biểu

Ảnh lưu niệm của học viên và các thầy cô giảng dạy, cán bộ nghiên cứu của Viện MICA