Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ bằng tiếng Anh khóa 2015B.

 

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ bằng tiếng Anh trong nước khóa 2015B, chương trình đào tạo thạc sĩ Môi trường cảm thụ, đa phương tiện và tương tác.

 

Chi tiết tham khảo tại Thông báo tuyển sinh