GS. Javier Larrosa (Đại học Bách Khoa Catalunya, Tây Ban Nha) giảng dạy cho học viên cao học khóa 2014B

 

Từ ngày 16/12/2014 đến 16/1/2015, GS. Javier Larrosa, đến từ Đại học Bách Khoa Catalunya (UPC), Tây Ban Nha tham gia giảng dạy môn học “Biểu diễn và suy diễn tri thức” cho học viên cao học khóa 2014B.

Nội dung khóa học gồm 5 phần chính:

+ Propositional logic,

+ SAT solving,

+ Constraint Programming and

+ Bayesian Networks.

 

Một số hình ảnh của khóa học: