Mã HP   Tên HP   Mô tả tóm tắt học phần
AC5060   Mạng di động và không dây   Cung cấp các kiến thức nền tảng về các hệ thống mạng không dây: kiến trúc, giao thức, ứng dụng. Các chủ đề được đề cập tới bao gồm tổng quan về các hệ thống truyền thông và mạng không dây, các đặc trưng trong truyền tín hiệu không dây, mô hình hoá các kênh truyền thông, các khái niệm về mạng tế bào, điều chế song, truy cập đồng thời, và các chuẩn mạng không dây (2.5G, 3G, IEEE 802.11, IEEE 802.15, IEEE 802.16/WiMAX).
AC5070   Các kỹ thuật định vị và dẫn hướng   Thông qua học phần này, sinh viên sẽ được cung cấp kiến thức về các kỹ thuật định vị khác nhau và ứng dụng trong các môi trường cảm thụ. Trong phần thứ nhất, phân loại về các kỹ thuật định vị ngoài trời và trong nhà sẽ được giới thiệu. Tiếp theo, sinh viên sẽ được nghiên cứu sâu hơn về các kỹ thuật mới đang được quan tâm. Cuối cùng, sinh viên sẽ được tìm hiểu về việc sử dụng thông tin vị trí trong các hệ thống môi trường cảm thụ.
AC5090   Phân tích và thiết kế hệ thống   Cung cấp cho học viên các tư duy cơ bản sử dụng trong quá trình phân tích và thiết kế một hệ thống. Làm quen với một số quy trình phân tích và thiết kế hệ thống cơ bản; mô hình đối tượng và các đặc trưng của đối tượng; ứng dụng mô hình đối tượng và quan điểm hướng đối tượng để phân tích và thiết kế các hệ thống; ứng dụng mô hình hướng đối tượng trong lập trình.
AC5100   An toàn và bảo mật thông tin trong môi trường cảm thụ   Đầu tiên, học phần này sẽ cung cấp thông tin về bảo mật và an toàn thông tin. Tiếp theo, các sinh viên sẽ được giới thiệu về các đặc trưng của các hệ thống bảo mật và an toàn thông tin khi xây dựng và làm việc với các môi trường cảm thụ.
AC5140   Mô hình hóa và biểu diễn 3D   Giới thiệu chung về mô hình hóa và biểu diễn 3D, các khái niệm và ứng dụng.  Học phần giới thiệu chi tiết các kỹ thuật biểu diễn 3D đối tượng, biểu diễn bề mặt và biểu diễn thể tích. Cuối cùng học phần phân tích và giới thiệu một số công cụ và ứng dụng mô hình hóa và biểu diễn 3D.
AC5170   Biểu diễn và suy diễn tri thức   Môn học cung cấp cho học viên các kiến thức về biểu diễn tri thức và các giải thuật suy diễn tri thức trong trí tuệ nhân tạo. Học viên có khả năng áp dụng kiến thức trong môn học để giải quyết các bài toán về biểu diễn và suy diễn tri thức. Học phần chia thành 2 phần chính. Phần đầu tập trung vào tri thức dạng logic và biểu tượng. Phần sau của học phần tập trung vào tri thức xác suất. Môn học  đề cập đến ngôn ngữ logic, ngôn ngữ biểu tượng, các hệ thống xác suất, và các kỹ thuật ra quyết định với các ngôn ngữ và hệ thống đó.
AC5200   Thiết kế hệ thống nhúng   Học viên nắm được kiến thức hệ thống về hệ nhúng để phát triển, thiết kế và ứng dụng hệ nhúng giải quyết các bài toán chuyên ngành.Kiến trúc hệ thống nhúng, phần cứng hệ thống nhúng, phần mềm hệ thống nhúng, thiết kế và thực thi hệ thống nhúng.
AC5210   Cơ sở dữ liệu đa phương tiện  

Môn học này cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản và nâng cao trong lĩnh vực xử lý và tìm kiếm thông tin đa phương tiện. Thông tin đa phương tiện bao gồm văn bản, hình ảnh, âm thanh và video. Cuối môn học, học viên hiểu được các nguyên lý của tìm kiếm thông tin đa phương tiện và các ứng dụng về tìm kiếm thông tin đa phương tiện. Học viên  có khả năng phân tích và thiết kế một ứng dụng về thông tin đa phương tiện.

AC6010   Môi trường cảm thụ và mô hình hóa ngữ cảnh   

Cung cấp các kiến thức cơ bản về môi trường cảm thụ và đề cập tới một khía cạnh quan trọng của các hệ thống điện toán môi trường cảm thụ: thích ứng ngữ cảnh người dùng. Các nội dung trong môn học bao gồm các khía cạnh khác nhau của môi trường cảm thụ: mạng không dây và di động, cảm biến, bối cảnh người dùng và thích ứng bối cảnh, suy diễn theo bối cảnh, tương tác, và ứng dụng. Qua môn học này, các học viên sẽ có cái nhìn tổng quan về bước phát triển từ điện toán phân tán tới điện toán môi trường cảm thụ và sẽ linh hội các kiến thức cơ bản và nâng cao về thiết kế và phát triển các hệ thống phụ thuộc ngữ cảnh sử dụng thông qua: mô hình hoá ngữ cảnh, quản lý cơ sở dữ liệu, suy diễn nội dung, giao diện người-hệ thống. 

AC6020   Tương tác qua thị giác máy tính  

Sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực tương tác dựa trên  thị giác máy tính như camera số, quá trình tạo ảnh, các thao tác xử lý hình ảnh cơ bản, những phương pháp trích chọn đặc trưng và biểu diễn đối tượng ảnh cho những phép xử lý cấp cao hơn như phát hiện, theo dõi nhận dạng đối tượng ảnh.

Bên cạnh đó, thông qua các bài tập lớn, sinh viên có thể tìm hiểu và cài đặt một bài toán cụ thể trong tương tác qua thị giác máy tính như nhận dạng mặt người, phát hiện tay, nhận dạng cử chỉ tay, v.v.

AC6030    Tương tác qua ngôn ngữ tự nhiên   

Sau khi hoàn thiện học phần, sinh viên có thể tích lũy được các kiến thức cơ bản và nắm vững được nguyên lý về xử lý tín ngôn ngữ tự nhiên và ứng dụng của nó trong tương tác người máy. Cơ chế tạo tiếng nói và ngữ âm học, biểu diễn tín hiệu tiếng nói, tổng hợp tiếng nói từ văn bản, nhận dạng tiếng nói, hiểu ngôn ngữ nói, tương tác người máy bằng tiếng nói.

AC6040   Giao tiếp và định danh dựa trên sóng radio  

Công nghệ truyền thông không dây và sóng radio đã được chuẩn hóa và sử dụng trong hầu hết các thiết kế thiết bị hiện nay. Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ nắm được kiến thức cơ bản về hệ thống giao tiếp và định danh thông qua sóng radio để phát triển và thiết kế các hệ thống giao tiếp hoặc định danh ứng dụng giải quyết các bài toán cụ thể.

AC6050    Cảm biến và mạng cảm biến   Giúp học viên có nguyên lý của một số cảm biến thường gặp trong môi trường cảm thụ, các phương pháp kết nối và chuẩn của các mạng cảm biến thông dụng. Tổng quan về mô hình hệ thống thu thập tín hiệu, các loại chuyển đổi sơ cấp và các xử lý chuẩn hóa tín hiệu sau cảm biến. Mạng cảm biến: cấu trúc và các chức năng và một số tiêu chuẩn cơ bản. Một số ví dụ về mạng cảm biến.
AC6080   Tương tác người-máy  

Cung cấp các kiến thức cơ bản về nhận thức, bộ máy xử lí và hành động của con người; Giới thiệu hiện trạng của tương tác người – hệ thống nâng cao; Cung cấp khả năng phân tích và thiết kế các giao diện/tương tác người – hệ thống cho các công việc cụ thể.

AC6150   Ứng dụng đa phương tiện   Học viên nắm được kiến thức về xử lý thông tin đa phương tiện bao gồm tiếng nói, hình ảnh và văn bản trong, việc triển khai thực tế và xu hướng phát triển các công nghệ này trong xây dựng các ứng dụng đa phương tiện. Kiến thức cơ bản về thông tin đa phương tiện, Xử lý ảnh, Xử lý âm thanh, Xử lý văn bản, Ứng dụng của kỹ thuật đa phương tiện.
AC6160   Mở rộng và nâng cao khả năng của camera số   Nội dung của khóa học là cung cấp cho sinh viên các kiến thức nâng cao về lĩnh vực đồ họa máy tính, thị giác máy, và các kỹ thuật tạo ảnh. Mục đích của việc sử dụng các kỹ thuật nâng cao này là để vượt qua các giới hạn của anh thu nhận bởi các thiết bị thông thường. Trong khóa học này, học viên sẽ được trang bị các kiến thức về thu nhận/hình thành ảnh từ các thiết bị cơ bản đến các thiết bị chuyên dụng, các kỹ thuật đồ họa máy tính để nâng cao độ trực quan của ảnh. Các thuật toán trong thị giá máy về xử lý ảnh như đóng gói, nội suy (morphing), ảnh panorama (mosaicing), tổng hợp texture … Sau khi tham gia học phần, học viên sẽ có các kỹ năng cần thiết để phát triển các ứng dụng trong đồ họa máy tính, thị giác máy.
AC6180   Dịch tự động   Học phần sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về bài toán dịch tự động giữa hai ngôn ngữ tự nhiên. Học viên sẽ được tìm hiểu lịch sử bài toán dịch tự động, các kiến trúc của hệ thống dịch tự động, các phương pháp dịch tự động tiên tiến, kỹ thuật đánh giá chất lượng hệ thống dịch tự động. Học viên cũng được tiếp cận với kỹ thuật xây dựng hệ thống dịch tự động tiên tiến nhất dựa trên hướng thống kê. Từ đó có thể áp dụng để xây dựng hệ thống dịch tự động cho hai ngôn ngữ tự nhiên.
AC6220   Quản lý năng lượng trong môi trường cảm thụ  

Mục đích của môn học và cung cấp các kiến thức cần thiết để giải quyết bài toán quản lý năng lượng trong các hệ thống kết nối: xác định các vấn đề cần đưa ra quyết định và đưa ra các giải pháp. Tất cả các thiết bị cung cấp và tiêu thụ năng lượng trong tòa nhà sẽ được quản lý thông qua các công cụ tối ưu hóa được mô tả trong môn học.

AC6230   Xử lý tín hiệu số    This subject will offer a approach to modeling designing, and analyzing  a general  systems and certain specific structures of digital systems, namely, those in the A/D-digital filter – D/A structure. In Chapter 2, definitions are presented for special types of discrete-time signals and systems with special emphasis on frequency response characteristics and aliasing property, the discrete Fourrier transform and its inverse are presented along with algorithms for fast calculation. Chapter 3 provide design procedures for digital filters, and gives some insight into the hardware realization of such digital filters. Special attention is given to interpreting the results obtained by using the discrete Fourier transform on sampled continous-time signals. Structures of special Digital Signal Processor  (DSP) are presented in Chapter 4. 
AC6310   Học máy    Nội dung của khóa học là cung cấp cho sinh viên các kiễn thức cở bản và toàn diện về lĩnh vực học máy trên cả phương tiện lý thuyết và các ứng dụng, đặc biệt trong bài toán nhận dạng mẫu. Đối tượng nghiên cứu của học phần này là các phương pháp cơ bản và hiện đại trong lĩnh vực học máy.  Các kỹ thuật cơ bản gồm phân tích đặc trưng của mẫu, lý thuyết bayes trong phân loại, học có giám sát (huấn luyện) và học không giám sát (không huấn luyện) . Sau khi tham gia học phần, học viên sẽ có các kiến thức nền tảng đề phát triển các ứng dụng nhận dạng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: xử lý ảnh, thị giác máy tính, xử lý ngôn ngữ tự nhiên.