Chương trình thạc sỹ chuyên ngành Môi trường cảm thụ, Đa phương tiện và Tương tác Đào tạo học viên có trình độ chuyên môn sâu, có khả năng phân tích và giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực liên quan đến Môi trường cảm thụ, Đa phương tiện và Tương tác người-máy. Sau khóa học, học viên có phương pháp tư duy hệ thống, có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức chuyên môn trình độ cao, có khả năng nghiên cứu khoa học độc lập và làm việc theo nhóm, sáng tạo, có khả năng thích ứng cao với môi trường kinh tế-xã hội. Hơn thế nữa, học viên có khả năng giao tiếp và làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và hội nhập được trong môi trường quốc tế, có kiến thức để tiếp tục học ở bậc đào tạo tiến sỹ.

Mục tiêu cụ thể:

 1. Thạc sỹ khoa học 

 Kết thúc khóa đào tạo, học viên chuyên ngành Môi trường cảm thụ, Đa phương tiện và Tương tác theo hướng nghiên cứu có khả năng: 

 •  Có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về chuyên ngành đào tạo, nắm bắt các kiến thức công nghệ mới trong lĩnh vực Môi trường cảm thụ, Đa phương tiện và Tương tác người-máy. Có khả năng nghiên cứu phát triển về các lĩnh vực Môi trường cảm thụ, đa phương tiện và tương tác
 • Có phương pháp nghiên cứu khoa học, có thể tự tìm tòi, tiếp cận và sáng tạo các kỹ thuật và phương tiện hiện đại để giải quyết các vấn đề thực tế của chuyên ngành đào tạo.
 • Có phương pháp làm việc khoa học, có tư duy hệ thống và tư duy phân tích. Có khả năng trình bày, giao tiếp và làm việc hiệu quả trong nhóm, hội nhập được trong môi trường quốc tế.
 • Khả năng phát hiện, diễn đạt và giải quyết các vấn đề, khả năng sử dụng các kỹ thuật và công cụ hiện đại của ngành cần thiết cho thực tiễn.
 • Có kiến thức để học viên tiếp tục học ở bậc tiến sĩ tại các cơ sở đào tạo trong nước và quốc tế.

 

2. Thạc sỹ kỹ thuật

Kết thúc khóa đào tạo, học viên chuyên ngành Môi trường cảm thụ, Đa phương tiện và Tương tác theo hướng ứng dụng có khả năng: 

 • Cập nhật các kiến thức chuyên sâu, nắm bắt các kiến thức công nghệ mới trong lĩnh vực Môi trường cảm thụ, Đa phương tiện và Tương tác người-máy.
 • Vận dụng được các kiến thức công nghệ mới, đa lĩnh vực vào phát triển các sản phẩm và ứng dụng Môi trường cảm thụ, đa phương tiện và tương tác.
 • Sử dụng các kỹ thuật, kỹ năng và công cụ hiện đại của ngành Môi trường cảm thụ, Đa phương tiện và Tương tác cho thực tế công việc.
 • Làm việc trong môi trường ứng dụng đa ngành, đa lĩnh vực, đáp ứng đòi hỏi của các dự án Môi trường cảm thụ, đa phương tiện và tương tác.
 • Nhận biết, diễn đạt các vấn đề và vận dụng kiến thức, công cụ kỹ thuật hiện đại, kỹ năng thực hành để giải quyết các vấn đề, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội.
 • Thạc sĩ sau khi tốt nghiệp có khả năng phát huy và sử dụng hiệu quả các kiến thức đã được đào tạo chuyên sâu vào công việc tại các cơ sở sản xuất, cơ sở dịch vụ, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Môi trường cảm thụ, đa phương tiện và tương tác.

  

Khối lượng kiến thức toàn khoá:

                          Định hướng ứng dụng:     53 TC

                          Định hướng nghiên cứu:   54 TC